Radosław Czapla fotograf Knurów, Pracownia druku fineart.pl Radosława Czapli na Śląsku. Druk wystaw fotograficznych oraz FineArt, Giclee, wydruki kolekcjonerskie i artystyczne. Duże fotografie i reprodukcje obrazów Knurów, Gliwice, Zabrze, Katowice fotograf Radosław Czapla nauka fotografii warsztaty i fotografia analogowa

Druk wystaw fotograficznych, fineart oraz giclee na Śląsku. drukfineart.pl - Radosław Czapla     Profesjonalny fotograf Radosław Czapla. Zajmuję się fotografią studyjną, portretową, artystyczną, rodzinną, komercyjną, analogową , dokumentalną i plenerową. Prowadzę skolenia, warsztaty oraz konsultacje  fotograficzne. Druk wielkoformatowy fotografii, druk galeryjny, kolekcjonerski. Drukarnia - duże wydruki fotografii.      Druk wystaw fotograficznych, fineart oraz giclee na Śląsku. drukfineart.pl - Radosław Czapla

Facebook Radosław Czapla, profesjonalny fotograf,  fotograf Knurów, druk Knurów. Warsztaty fotograficzne.
Youtube Radosław Czapla, profesjonalny fotograf,  fotograf Knurów, druk Knurów. Warsztaty fotograficzne.
Instagram Radosław Czapla, profesjonalny fotograf,  fotograf Knurów, druk Knurów. Warsztaty fotograficzne.

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony. Zapraszam do kontaktu i dzielenia się swoimi uwagami odnośnie usług czy wyglądu strony.

Druk KnuróRadosław Czapla Druk i Fotografia      Knurów Warsztaty

Wystawa fotografii Radosława Czapli "Jura Opowieści" w Galerii Smolna w Rybniku
03 listopada 2022

Pierwsze spotkanie grupy warsztatowej  w Katowicach !

W październiku ruszyła kolejna seria warsztatów fotograficznych w MDK Bogucice-Zawodzie. Już w niecałą dobę po ogłoszeniu powstania warsztatów grupa była już pełna, a lista oczekujących na miejsce zrobiła się imponująca. Tym razem cykl warsztatów oscyluje wokół tematu "Świat Wielkich Mistrzów", a zaangażowani uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoje prace na zbiorowej wystawie pod koniec cyklu.  Bardzo się cieszę, że warsztaty w Katowicach cieszą się taką popularnością, bo spotkania z taką fajną grupą fotografów to nie tylko praca, ale przede wszystkim przyjemność i satysfakcja, a zarazem duża dawka inspiracji.

Warsztaty fotograficzne "Świat Wielkich Mistrzów" w Katowicach 2022 prowadzone przez Radosława Czaplę i Karola Małotę w MDK Bogucice-Zawodzie 2022. Spotkanie pierwsze w paździeniku. drukfineart.pl oraz radoslawczapla.pl

Pierwsze spotkanie:

Na pierwszym spotkaniu omówiliśmy sprawy organizacyjne,  wspólnie stanęliśmy przy stole pochylając się nad zdjęciami uczestników, które zaprezentowali. Potem była część teoretyczna przybliżająca sylwetki grupy F64, a zwłaszcza Adamsa, Westona, Cuningham. Znalazła się też przestrzeń dla Avedona, Sandera i Nadara. Po części teoretycznej ruszyliśmy do pracy ze statywami, a na koniec bezlitośni prowadzący jak zawsze zadali również zadanie domowe.
 

Sami zobaczcie fotorelację ze spotkania, którą przygotował Tomasz Zygoń:

Warsztaty fotograficzne "Świat Wielkich Mistrzów" w Katowicach 2022 prowadzone przez Radosława Czaplę i Karola Małotę w MDK Bogucice-Zawodzie 2022. Spotkanie pierwsze w paździeniku. drukfineart.pl oraz radoslawczapla.pl

Warsztaty fotograficzne "Świat Wielkich Mistrzów" w Katowicach 2022 prowadzone przez Radosława Czaplę i Karola Małotę w MDK Bogucice-Zawodzie 2022. Spotkanie pierwsze w paździeniku. drukfineart.pl oraz radoslawczapla.pl

Warsztaty fotograficzne "Świat Wielkich Mistrzów" w Katowicach 2022 prowadzone przez Radosława Czaplę i Karola Małotę w MDK Bogucice-Zawodzie 2022. Spotkanie pierwsze w paździeniku. drukfineart.pl oraz radoslawczapla.pl

Warsztaty fotograficzne "Świat Wielkich Mistrzów" w Katowicach 2022 prowadzone przez Radosława Czaplę i Karola Małotę w MDK Bogucice-Zawodzie 2022. Spotkanie pierwsze w paździeniku. drukfineart.pl oraz radoslawczapla.pl

Warsztaty fotograficzne "Świat Wielkich Mistrzów" w Katowicach 2022 prowadzone przez Radosława Czaplę i Karola Małotę w MDK Bogucice-Zawodzie 2022. Spotkanie pierwsze w paździeniku. drukfineart.pl oraz radoslawczapla.pl

Warsztaty fotograficzne "Świat Wielkich Mistrzów" w Katowicach 2022 prowadzone przez Radosława Czaplę i Karola Małotę w MDK Bogucice-Zawodzie 2022. Spotkanie pierwsze w paździeniku. drukfineart.pl oraz radoslawczapla.pl

Warsztaty fotograficzne "Świat Wielkich Mistrzów" w Katowicach 2022 prowadzone przez Radosława Czaplę i Karola Małotę w MDK Bogucice-Zawodzie 2022. Spotkanie pierwsze w paździeniku. drukfineart.pl oraz radoslawczapla.pl

Warsztaty fotograficzne "Świat Wielkich Mistrzów" w Katowicach 2022 prowadzone przez Radosława Czaplę i Karola Małotę w MDK Bogucice-Zawodzie 2022. Spotkanie pierwsze w paździeniku. drukfineart.pl oraz radoslawczapla.pl

Warsztaty fotograficzne "Świat Wielkich Mistrzów" w Katowicach 2022 prowadzone przez Radosława Czaplę i Karola Małotę w MDK Bogucice-Zawodzie 2022. Spotkanie pierwsze w paździeniku. drukfineart.pl oraz radoslawczapla.pl

Warsztaty fotograficzne "Świat Wielkich Mistrzów" w Katowicach 2022 prowadzone przez Radosława Czaplę i Karola Małotę w MDK Bogucice-Zawodzie 2022. Spotkanie pierwsze w paździeniku. drukfineart.pl oraz radoslawczapla.pl

Warsztaty fotograficzne "Świat Wielkich Mistrzów" w Katowicach 2022 prowadzone przez Radosława Czaplę i Karola Małotę w MDK Bogucice-Zawodzie 2022. Spotkanie pierwsze w paździeniku. drukfineart.pl oraz radoslawczapla.pl

Warsztaty fotograficzne "Świat Wielkich Mistrzów" w Katowicach 2022 prowadzone przez Radosława Czaplę i Karola Małotę w MDK Bogucice-Zawodzie 2022. Spotkanie pierwsze w paździeniku. drukfineart.pl oraz radoslawczapla.pl

Warsztaty fotograficzne "Świat Wielkich Mistrzów" w Katowicach 2022 prowadzone przez Radosława Czaplę i Karola Małotę w MDK Bogucice-Zawodzie 2022. Spotkanie pierwsze w paździeniku. drukfineart.pl oraz radoslawczapla.pl

Warsztaty fotograficzne "Świat Wielkich Mistrzów" w Katowicach 2022 prowadzone przez Radosława Czaplę i Karola Małotę w MDK Bogucice-Zawodzie 2022. Spotkanie pierwsze w paździeniku. drukfineart.pl oraz radoslawczapla.pl

Warsztaty fotograficzne "Świat Wielkich Mistrzów" w Katowicach 2022 prowadzone przez Radosława Czaplę i Karola Małotę w MDK Bogucice-Zawodzie 2022. Spotkanie pierwsze w paździeniku. drukfineart.pl oraz radoslawczapla.pl

Warsztaty fotograficzne "Świat Wielkich Mistrzów" w Katowicach 2022 prowadzone przez Radosława Czaplę i Karola Małotę w MDK Bogucice-Zawodzie 2022. Spotkanie pierwsze w paździeniku. drukfineart.pl oraz radoslawczapla.pl

Warsztaty fotograficzne "Świat Wielkich Mistrzów" w Katowicach 2022 prowadzone przez Radosława Czaplę i Karola Małotę w MDK Bogucice-Zawodzie 2022. Spotkanie pierwsze w paździeniku. drukfineart.pl oraz radoslawczapla.pl